دانلود آهنگ زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ترند اینستاگرام

دانلود آهنگ زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ترند اینستاگرام

دانلود ریمیکس زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ریمیکس و اهنگ اصلی دیجی حمید خارحی دیجی باربد ریجی رکورد دیجی سونامی در آهنگ 2017

ریمیکس جدید زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ریمیکس و اهنگ اصلی ۱۴۰۱ رادیو جوان

اهنگ های زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ریمیکس و اهنگ اصلی پشت سر هم

ریمیکس طولانی زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ریمیکس و اهنگ اصلی

بهترین ریمیکس آهنگ های زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ریمیکس و اهنگ اصلی

۱۴۰۲ پشت سرهم پادکست زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ریمیکس و اهنگ اصلی رادیو جوان

پادکست زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری روح الله کرمی ریمیکس و اهنگ اصلی رادیو جوان

دانلود آهنگ روح الله کرمی تاروت اصلی

بغض سنگین روژ آخرت ها یادم
درگیر آشوب و افسردگی هادم
بورو توام غرورم بنمه ژیر پا
نوای رفیقیلد بوشم که خاک پادم
عشق تو جور خوین شهید وه بانه مینه
پر ناو مغزم یه مشت آهنگ غمگینه
هرشو وه گرد خوم جنگم سینه وه سینه
وه نبودت جوره گرگ دم وه کمین
صد دف فال تاروت ارای جفتمان گردم

روح الله کرمی ریمیکس تاروت دیجی کانتی

چپ و راس وقت اذان در قرآن وا کردم
هرچی فالگیر و دعاکره مقصر کردم
وه گیره و التماس وه ناو شیطان بِردم
نقطه وه نقطه گیاند کبودیه جای هوسه
گشته عکسیلد وه ناو ای شاره دس وه دسه
ری خروج نیره ای عشقه حتی سقفیش بن بسته
بو نگهداری بکه وه ای بدبخت بی کسه
اگه وه تهدیدیلم دل نازکت شکانم فقط تواستم که نچی

روح الله کرمی ریمیکس تاروت دیجی کینگ عباس

اگه آبرو خوم بردم پشت یک دست خسیام
هر دفعه نواد گردیام وه ترسه یه بی که بچی
زندگیم شیوانیدن دی چه من وه سرم باری
دیده سرم که بچم خوم بخم وه ناو غاری
هرشو کارم بیسه گیره و زاری
وه بان سر و صورتم ترکِش خوینه
حالم حال ماهی مرده تنگ هفینه
ای شاره گشت آخر شری مه دینه